Ouderraad

De ouderraad is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met een voorzitter, secretaris en penningmeester. De stichting is afhankelijk van vrijwillige ouderbijdrages van alle ouders. Vanuit deze bijdrages worden activiteiten georganiseerd die door de ouderraad, in samenwerking met stamgroepleiders, bedacht worden. Het gaat dan om zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om te vergaderen.

Activiteiten

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met vieringen zoals het sinterklaasfeest, Kerst en Pasen, thema- en sportdagen en projecten als de Kinderboekenweek en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door de ouderraad geregeld. Om dit allemaal te financieren, wordt er gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijk, omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden. De activiteiten zijn wel heel belangrijk voor de kinderen. 

foto schommel en waterpomp

Taken

De ouderraad  houdt zich samen met de stamgroepleiders bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij beslist niet mee in het algehele beleid van de school, dat doet de medezeggenschapsraad. Iedere ouder of verzorger kan zich aanmelden bij de ouderraad.

 

  • De ouderraad overlegt meerdere malen per jaar, in aanwezigheid van een leerkracht.
  • De ouderraad ondersteunt, regelt en financiert feesten en (buitenschoolse) activiteiten zoals de kerstviering en sportdagen.
  • De ouderraad houdt voorzieningen in stand die voor ouders en leerlingen van belang zijn.

Contact

Heeft u ideeën voor de ouderraad? Wilt u weten wie er in de organisatie zit? Of heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via onderstaande knop.
Uw vraag wordt zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen