Communicatie

Het overgrote deel van de communicatie tussen ouders en school verloopt via Parro, een online communicatieplatform. Parro werkt zowel middels een webapp als een mobiele app. Wij versturen via Parro de nieuwsbrieven en andere belangrijke informatie. Ook is het mogelijk om een-op-een gesprekken met de stamgroepleider van uw kind te voeren. 

Daarnaast plannen wij de oudergesprekken via Parro. U ontvangt meerder keren per jaar een uitnodiging voor deze gesprekken en reserveert zelf een tijdblok.

Uiteraard is het altijd mogelijk om direct contact op te nemen met onze school. Wanneer u vragen heeft, schroom niet om deze persoonlijk te stellen.