KDV en BSO

In ons kindcentrum kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peuterarrangementen, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang.
Het kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar.

Talentontwikkeling, educatie en snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen ons kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, stamgroepleiders, intern begeleider, zorgcoördinatoren en managers. Wij werken met één pedagogisch didactische kindvisie.

Ieder kind is uniek en heeft het recht zijn eigen identiteit te ontwikkelen.

In een doorgaande lijn begeleiden wij kinderen vanuit deze visie in een pedagogische omgeving, die erop gericht is kinderen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers.

Kinderdagverblijf De Ringelrupsen

Het leven is voor kinderen een grote ontdekkingstocht. Ons kinderdagverblijf is een veilige, vertrouwde speelplaats waar we samen oefenen voor de grote wereld. We zorgen dat je kind plezier heeft samen met andere kinderen en een plekje in de groep vindt. Zo kan jouw zoon of dochter straks met zelfvertrouwen de buitenwereld verkennen.

Vriendjes maken

De eerste vriendjes leert je kind vaak kennen op een kinderdagverblijf. Wij geven er kinderen ook alle ruimte voor. En elk jaar tijdens Vriendjesweek vieren wij vriendschap.

Ontwikkelen

Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Zeker in de eerste jaren. Alles wat je kindje kan en doet, volgen wij nauwkeurig. We bieden ook speelgoed en activiteiten aan om verdere ontwikkeling te stimuleren.

Wij geven om jouw kind

We zijn er voor je zoon of dochter. We zijn trots als we zien hoe goed jouw kindje zich ontwikkelt en plezier bij ons heeft. Zijn of haar geluk, is ook ons geluk.

www.partou.nl

BSO De Kolibrie

Wat is er fijner voor je kind dan na een drukke schooldag relaxen met leeftijdsgenoten? Dat is precies wat je kind kan doen bij onze bso. Lol maken en ontspannen staat voorop. Je kind mag zelf kiezen waar het zin in heeft. Buiten spelen, een spannend spel doen, een toffe workshop volgen of even rustig lezen. We hebben regelmatig uitjes en mooie projecten dankzij samenwerkingen met onder meer Staatsbosbeheer en UNICEF.

Lol met vrienden

Vrienden maken je leven fijner. Daarom leggen we in onze activiteiten de focus op zoveel mogelijk lol maken, samen met vrienden. Ook zorgen we dat ieder kind kan meedoen.

Thuis voelen

We ontvangen je kind met een glimlach. We bieden een luisterend oor en maken duidelijk dat bijna niets moet en bijna alles mag. Dat is nog eens fijn ‘thuiskomen’.

Ontwikkeling

In de buitenschoolse opvang leert je kind zich in allerlei situaties staande houden. We ondersteunen je kind op alle mogelijke manieren bij zijn ontwikkeling. Ook stimuleren we vriendschappen en beweging.

www.partou.nl

Aanmelden

U en uw kind zijn van harte welkom om te komen kijken bij de het kinderdagverblijf of de BSO.

BSO De Kolibrie
tel. 0575-512230

 

KDV De Ringelrupsen
tel. 0575-512230

Samen Groeien Met Partou Kinderopvang